Project

General

Profile

Actions

Chyba #3515

open

Nefunkční modul PAM

Added by Marek Svoboda over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Realizace
Priority:
Vysoká
Assignee:
Start date:
16.03.2022
Due date:
% Done:

20%

Estimated time:
4:00 h
Spent time:
Číslo hlášení Gordic:
03/2022

Description

při zobrazení konkrétního uživatele dojde ke zhroucení modulu, mohu provést záznam chyby do log souboru nebo můžůme nahrát novou verzi modulu pokud je k dispozici...

Actions #1

Updated by Jiří Kotisa over 1 year ago

  • Status changed from Nový to Realizace
  • % Done changed from 0 to 20
  • Estimated time set to 4:00 h
Actions

Also available in: Atom PDF