Project

General

Profile

Chyba #3515

Nefunkční modul PAM

Added by Marek Svoboda 4 months ago. Updated 4 months ago.

Status:
Realizace
Priority:
Vysoká
Assignee:
Start date:
16.03.2022
Due date:
% Done:

20%

Estimated time:
4.00 h
Spent time:
Číslo hlášení Gordic:
03/2022

Description

při zobrazení konkrétního uživatele dojde ke zhroucení modulu, mohu provést záznam chyby do log souboru nebo můžůme nahrát novou verzi modulu pokud je k dispozici...

History

#1 Updated by Jiří Kotisa 4 months ago

  • Status changed from Nový to Realizace
  • % Done changed from 0 to 20
  • Estimated time set to 4.00 h

Also available in: Atom PDF