Project

General

Profile

Chyba #2293

Chyba: Překročen alokovaný prosotr pro X0060 - Evidence Majetku

Added by Roman Grulich over 4 years ago. Updated 4 months ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Assignee:
-
Start date:
15.03.2018
Due date:
% Done:

0%

Číslo hlášení Gordic:

Description

Dobrý den,

při snaze o tisk Evidenční karty majetku - graficky, se zobrazí tato chyba:

Chyba: Překročen alokovaný prostor pro X0060. (MAJKRT01 201707191700, 0000ALV021YN)[19811]
[ zdroj: Gordic.Report.InterpreterALV.dll verze: 478.1.4984.257251 kód: 24600128 ]

Doplňující informace o aplikaci :
fáze: GINMAJ01 verze: 378.15 revize: 32MAJ0137815X01 dnp: 32DNP0137810X17 instance: MAJ - plný přístup čas: 2018-03-15 08:53:27 os: Windows 8 64bit platforma: x32

Doplňující informace o databázi :
profil: muko název: muko typ: MSSQL unicode: Ne licence: S00I verze: 378.6.53 klient: OleDb provider: 10.0.10586.0 (doporučená verze)

Doplňující informace o přihlášení :
osoba: Grulich Roman Bc. funkce: Administrátor Gordic login: grulichr stanice: GRULICH-PRACOVN

Doplňující informace o implementaci :
název: Město Konice implementátor: 777021706 mail: poznámka: ostrá Město Konice

Doplňující informace o alokovaných zdrojích :
GC paměť: 13,69 MB privátní paměť: 71,70 MB fyzická paměť: 108,73 MB GDI objekty: 437 uživatelské objekty: 669

Výpis zásobníku :
Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALVException:
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.AssigmentLongString(Int64 indexlong, String s, Int32 delka)
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.AssigmentRowFromDataTable(Object[] data, Int32 promscount, Int32[] proms, Int32[] promsnull)
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.MakeCycle()
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.MakeCommand(Byte index, UInt64 XRidPtr)
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.MakeCycle()
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.MakeCommand(Byte index, UInt64 XRidPtr)
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.MakeALV()
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.RunALV(Int32 err)
v Gordic.Report.InterpreterALV.GInterpreterALV.GenerateReport(IGReport report)
v Gordic.Report.Server.GReport._Generate(Stream continueStream)
v Gordic.Report.Server.GReport.Generate(Stream continueStream)
v Gordic.Report.Server.GReport.<>c__DisplayClass122_0.<GenerateAsync>b__0()
v System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
v System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Konec trasování zásobníku z předchozího místa, ze kterého byla vyvolána výjimka ---
v System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
v System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
v Gordic.Report.WinClient.GReportViewerWin.<_GenerateAsync>d__17.MoveNext()
--- Konec trasování zásobníku z předchozího místa, ze kterého byla vyvolána výjimka ---
v Gordic.Report.WinClient.GReportViewerWin._Generate(IGReport report)
v Gordic.Report.Client.GReportViewer.GenerateReport(IGReport report)
v Gordic.Report.WinClient.GExtReportUserProcess.ReportGenRun(String tmpname)
v CDotNetProxy.ReportGenRun(CDotNetProxy* , Char* path, Int32* interrupted)

History

#1 Updated by Marek Svoboda 4 months ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno

Also available in: Atom PDF