Project

General

Profile

Chyba #2

Nejde účtovat v POK

Added by Eva Trojanová almost 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Vysoká
Assignee:
-
Start date:
25.01.2012
Due date:
% Done:

100%

Spent time:
Číslo hlášení Gordic:

Description

Při stisku tlačítka účtovat se objeví chybová hláška XY

History

#1 Updated by Anonymous almost 10 years ago

  • Status changed from Nový to Realizace

Verzi si stáhněte z download, adresáře X

#2 Updated by Anonymous almost 10 years ago

  • Assignee set to Anonymous

#3 Updated by Eva Trojanová almost 10 years ago

  • Status changed from Realizace to Potvrzeno řešení
  • % Done changed from 0 to 100

účtování již funguje

#4 Updated by Anonymous almost 10 years ago

  • Status changed from Potvrzeno řešení to Uzavřeno

Also available in: Atom PDF